Vejledning

Din værkstedsleder er din vejleder i dagligdagen. Når der er vejledningssamtaler hver 3. måned er det også din værkstedsleder du har møde med.

Skolen har en vejleder ansat, Sanne. Hun sidder på kontoret lige ved indgangen. 

Du er altid velkommen til at komme og få en snak. 

Det kan være du har spørgsmål angående fremtidsmuligheder, skal have hjælp til at finde en praktik, skrive en ansøgning, søge SU eller andet praktisk. Det kan også være der er nogle personlige ting du har brug for at tale om, og få hjælp til. Vejlederne inddrages også, hvis du har meget fravær. 

Du kan gå på skolen i op til et år og der afholdes vejledningssamtaler hver 3. måned. De kan forløbe sådan her:

Første forløbssamtale, hvor du sammen med din værkstedsleder taler om hvad du ønsker at få ud af at gå på skolen.

Du kan fortælle, hvad du har lavet før, hvordan det har været og om der er noget særligt ved lige netop dig. Du sætter dig nogle mål for, hvad du vil lære og have fokus på, både fagligt, personligt og socialt.

Anden forløbssamtale med værkstedsleder, hvor I taler om, hvordan det er gået siden sidst. 

Skal der sættes nye mål? Er værkstedet det rigtige? Skal der findes en praktik? Evt. planlægges et kombinationsforløb? Er der noget som vejlederne skal involveres i? Ved du hvad du skal efter produktionsskolen?

Tredje forløbssamtale er ofte en målrettet samtale, hvor du har fokus på hvilken uddannelse du skal tilmeldes, eller hvilken anden plan der evt. skal laves.

Du undersøger hvilke krav der stilles til den ønskede uddannelse og får måske en aftale med en af vejlederne på skolen, som kan hjælpe dig. Det kan være du skal på besøg på flere skoler, at du skal have en samtale med din UU-vejleder, i en praktik eller i et kombinationsforløb.

Fjerde forløbssamtale hvor dit forløb er ved at afslutte, er en samtale om, hvad du har lært på skolen. Om du har nået de mål du har sat dig.

Det er også en endelig afklaring af, hvad din plan er efter du stopper.

Når du stopper på skolen, modtager du et kompetencebevis, som fortæller hvilke aktiviteter du har deltaget i og hvad du har lært på skolen.

Kontakt

Produktionsskolen Nordsjællands
Uddannelsescenter

Industrimarken 2 A
3300 Frederiksværk
Tlf: 47 72 43 00
Email: post@pnuc.dk

Her bor vi