En af de mest markante traditioner på Sankt Hans aften er bålet. Man tænder et stort bål, ofte med en heks lavet af strå på toppen. Heksen skal symbolisere det onde, som man sender afsted til Bloksbjerg, hvor heksene ifølge sagnet holder deres sabbat. I dag er det mere symbolik end tro på hekse, der driver traditionen, men bålet er stadig et fælles samlingspunkt på denne sommeraften.

H3: Sankt Hans-visen

En anden vigtig tradition på Sankt Hans aften er Sankt Hans-visen, som typisk synges i fællesskab, mens bålet brænder. Holger Drachmanns “Midsommervisen”, som også er kendt under titlen “Vi elsker vort land”, er den mest kendte Sankt Hans-vis, og er næsten altid inkluderet i festlighederne.

H2: Sankt Hans i dag

I dag bliver Sankt Hans fejret over hele landet med bål, sange og hyggeligt samvær. For mange er det en dejlig anledning til at samles med familie og venner, og mange byer arrangerer fællesskabende Sankt Hans arrangementer med musik og underholdning. Bålet og sangene er stadig centrale elementer i fejringen, men der kan også være tale om en hyggelig grillfest eller en picnic i det fri.

Sankt Hans i fremtiden

Mens nogle traditioner forsvinder med tiden, ser Sankt Hans ud til at holde sig levende og vigtig i den danske kultur. Denne sommeraften byder på en unik kombination af festlig fejring, refleksion over historien, og muligheden for at nyde de lange, lyse nætter.