Lærlinge

Lærlingeuddannelsen på Produktionsskolen kaldes en Produktionsskole Baseret

Erhvervsuddannelse (PBE).

Hvad er PBE:

PBE er en særlig form for tilrettelæggelse af en erhvervsuddannelse, hvor hele eller dele af uddannelsen gennemføres på en produktionsskole, men hvor eleven efter endt uddannelse har samme formelle kompetence som ved en ordinær erhvervsuddannelse.

Erhvervsskolen har ansvaret for uddannelsen, men samarbejder med produktionsskolen om den enkelte elevs forløb.

For eksempel kan store dele af grundforløbet og grundforløbsprøven afvikles på produktionsskolen gennem et praktisk funderet læringsforløb. Selve praktikperioden foregår ligeledes på produktionsskolen, evt. med delpraktikker i andre virksomheder. 

Eleven skal dog gennemføre skoledele af hovedforløbet på selve erhvervsskolen.

Hvem kan komme på PBE:

Man kan starte på PBE, hvis man går på en produktionsskole og skolen vurderer at man ikke har faglige, sociale eller personlige kompetencer til at gennemføre en ordinær erhvervsuddannelse.

Godkendte værksteder.

På skolen har vi 3 værksteder, som de pågældende faglige udvalg har godkendt til at uddanne lærlinge. Det drejer sig om, Køkken og træ.

Kontakt

Produktionsskolen Nordsjællands
Uddannelsescenter

Industrimarken 2 A
3300 Frederiksværk
Tlf: 47 72 43 00
Email: post@pnuc.dk

Her bor vi