Realkompetenceafklaring (RKA)

En af de metoder vi arbejder med under vejledningsforløbende er RKA. RKA betyder Real Kompetence Afklaring og med realkompetence mener man ”det du kan”.

Når du starter på skolen, vil lærerne hjælpe dig med at få overblik over, hvad du kan fagligt, socialt og personligt i forhold til at indgå i værkstedets dagligdag.

Det sker ved, at du vurderer dig selv via nogle spørgeskemaer. Du får hjælp af din lærer ved, at I snakker om eksempler på det, du laver på værkstedet.

Derefter aftaler du med din lærer, hvad du gerne vil lære og hvordan. Det bliver skrevet ned som et delmål i din forløbsplan og I vurderer sammen, om du når målet og hvad du videre skal arbejde med.

Afklaringen af, hvad du kan, sker løbende gennem dit ophold på skolen og slutter med at du får et kompetencebevis, som dokumenterer, hvad du har lært.

Kontakt

Produktionsskolen Nordsjællands
Uddannelsescenter

Industrimarken 2 A
3300 Frederiksværk
Tlf: 47 72 43 00
Email: post@pnuc.dk

Her bor vi