Praktik

Du har mulighed for at komme i praktik i 4 uger pr. halve år du går på produktionsskolen.
Det er forskelligt fra værksted til værksted, hvordan praktikken planlægges. Det behøver ikke være en praktik indenfor den branche som du ellers arbejder indenfor og du får skoleydelse under praktikforløbet.

Kontakt

Produktionsskolen Nordsjællands
Uddannelsescenter

Industrimarken 2 A
3300 Frederiksværk
Tlf: 47 72 43 00
Email: post@pnuc.dk

Her bor vi