EGU

Erhvervsgrunduddannelsen.

EGU er en 2-årig erhvervskompetencegivende uddannelse for unge mellem 15 og 30 år som ikke har en anden ungdomsuddannelse. Uddannelsen tilrettelægges individuelt ud fra den unges muligheder og mål.

Har den unge, på nuværende tidspunkt ikke forudsætninger for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, kan EGU være et alternativ.EGU er en individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse med mindst 20 ugers skoleforløb og desuden min. 1 års praktikaftale med en virksomhed.Det er EGU-vejlederens opgave, sammen med eleven og arbejdsgiver, at planlægge den 2-årige uddannelse, og der skal laves en uddannelsesplan og praktikaftale med en arbejdsgiver.Kontakt den unges UU-vejleder, hvis du har spørgsmål om EGU.

Kontakt

Produktionsskolen Nordsjællands
Uddannelsescenter

Industrimarken 2 A
3300 Frederiksværk
Tlf: 47 72 43 00
Email: post@pnuc.dk

Her bor vi