Rusmiddel politik

Rusmiddelpolitik for elever og medarbejdere

Som uddannelsessted har skolen et ansvar for at få skabt et godt, trygt og socialt læringsmiljø.

Et læringsmiljø, hvor der bliver taget afstand fra misbrug af rusmidler, hvor vi beskytter eleverne mod omgang med rusmidler, og hvor vi har en aktiv indsats mod misbrug.

Med en tydelig og klar rusmiddelpolitik ønsker vi, at arbejde for at misbrug tages alvorligt, og at indsatsen overfor elever med et forbrug/misbrug af rusmidler er effektiv, synlig og et fælles ansvar.

Formålet med skolens rusmiddelpolitik:

  1. At misbrug ikke hindrer elever i at gennemføre en uddannelse.
  2. At medvirke til at løse konkret opståede problemer for skolens elever som følge af et uhensigtsmæssigt forbrug af rusmidler.
  3. At skolens holdning skal være klar og tydelig. Skolens rusmiddelpolitik omfatter både lovlige og ulovlige rusmidler.

1. Skolens regler om rusmidler.

Elever

Det er forbudt at indtage – eller være påvirket af – alkohol og andre rusmidler på skolens område i arbejdstiden. Ved fester og lignende kan der dispenseres for reglen om alkohol.

Medarbejdere

Såfremt det observeres, at en medarbejder har alkohol- eller andre rusmiddelproblemer, inddrages ledelsen og skolens tillidsrepræsentant så der evt. kan etableres en behandling eller anden form for hjælp til afvikling af problemet.

2. Skolens forebyggelsespolitik.

Alle

Der er løbende undervisning for både medarbejdere og elever om rusmidler og konsekvenserne ved et forbrug/misbrug.

Elever

Ved informationsmøder gør vi opmærksom på, at vi tydeligt tager afstand fra rusmidler, at 

vi skærmer eleverne mod dem og involverer os i elevernes eventuelle misbrug i fritiden.

Ved startsamtalen vil vi tale med den unge om misbrug af rusmidler.

Vejledere og lærere er opmærksomme på elevernes fremmøde, opmærksomhed og de sociale relationer.

Vejledere og lærere er opmærksomme på elevens vilkår i og uden for skolen, som indvirker på deltagelsen på produktionsskolen.

3. Skolens hjælp og rådgivning til elever med rusmiddelproblemer.

Skolen vil, som udgangspunkt, forsøge at fastholde elever med et misbrug i uddannelse, med det sigte at eleven stopper sit misbrug.

Elever, der har et misbrug, forpligter sig til rådgivning og hjælp. For elever under 18 år, der har et misbrug, involveres deres forældre.

Skolen har et samarbejde med Halsnæs Kommunes Alkohol- og Stofrådgivning. Misbrugskonsulenter herfra afholder kontinuerligt undervisningsforløb der tager afsæt i oplysning omkring rusmidlers virkning.

4. Bortvisning

Afsløres en elev i misbrug får han/hun en advarsel og hjælp som beskrevet under punkt 3. Gentager det sig, bortvises eleven og de relevante myndigheder underrettes.

Kontakt

Produktionsskolen Nordsjællands
Uddannelsescenter

Industrimarken 2 A
3300 Frederiksværk
Tlf: 47 72 43 00
Email: post@pnuc.dk

Her bor vi