Introduktion

Forstander Jesper

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter er en skole med mange muligheder. Du kan få afprøvet en række fag og opnå faglige kompetencer. Det være sig inden for de traditionelle håndværksfag over det mere højteknologiske som it og film og tv til det kreative og musiske område. Undervisningen og opgaveløsningen vil være forbundet med en reel produktion der afsættes på markedsvilkår.

Der er ingen formelle krav for, at kunne starte på skolen udover at du har gennemført ni års skolegang. Vi forventer, at du har lyst til at starte på det værksted, som du vælger og at du udviser initiativ og engagement. Vi lægger vægt på ansvarlighed, samarbejde og kreativitet.

Under dit ophold på skolen vil du blive mødt med udfordringer, der tvinger dig til at tænke over den nære fremtid. Hvilke valg du skal træffe for at få den uddannelse eller det job du har lyst og mulighed for at bestride.

Skolens lærere vil sammen med dig fra starten af dit ophold lave en forløbsplan. Her vil du blive mødt med udfordringer inden for værkstedets faglige profil. Du vil også blive mødt med udfordringer inden for dine sociale og personlige kompetencer. Der vil minimum hver tredje måned være opfølgning på din forløbsplan.

Udover den daglige undervisning på det valgte værksted, vil du få mulighed for at deltage i almen undervisning som dansk og matematik. Derudover vil skolen afholde en række aktiviteter af social og kulturel karakter.

Du har også mulighed for at komme i praktik i virksomheder. Du kan også vælge at deltage i et kombinationsforløb på andre uddannelsesinstitutioner.

Måske det allervigtigste er, at vi forventer at du bibringer godt humør, god omgangsform og viser respekt og god stil over for dine kammerater på skolen.

Jesper Lübbert
Forstander

Kontakt

Produktionsskolen Nordsjællands
Uddannelsescenter

Industrimarken 2 A
3300 Frederiksværk
Tlf: 47 72 43 00
Email: post@pnuc.dk

Her bor vi