Det sociale miljø

Det sociale miljø på skolen er rigtig godt.
Vi vægter respekt for forskellighed, en god omgangstone, varme og humor.
Der er ingen mobning på skolen og voldelig adfærd accepteres ikke.
Fælles aktiviteter, som sport, fester og udflugter er med til at styrke sammenholdet. 

Et par gange om måneden slutter vi ugen af sammen med musikoptræden eller sport.

Fællesaktiviteter

Fordelt over året er der fællesarrangementer. (se kalender)
Vi har en fest i efteråret, hvor alle elever inviteres til fin middag, hvor lærerne serverer og der er dans og musik bagefter.
Der er en udflugt, som kan gå til f.eks. Sommerland Sjælland.
Vi har en sommerfest med teambuilding, grill og hygge.
Vi har andre fællesdage, som kan tage udgangspunkt i temaer såsom unge og sex, hash, psykisk sygdom. 
Og vi har julebanko i december. 

Undervisningsmiljøundersøgelse

En undervisningsmiljøundersøgelse baseret på et anonymt spørgeskema viser, at den generelle tilfredshed med skolens undervisningsmiljø ligger på 8 point ud af 10.
Det sociale miljø på 8.2
Relation mellem elever og lærere på 8.2
Social trivsel ligger på 8.1

Vision i vores virksomhedsplan

Alle skal opleve at være en del af et fællesskab og har frihed under ansvar. Det betyder at:

  • Vi lægger vægt på, at alle oplever ejerskab for produkt og proces
  • Alle oplever, at de er en del af noget større.

Det er vigtigt, at den enkelte ses, høres og mødes med ligeværd. Det betyder at:

  • Vold og mobning ikke accepteres.
  • Vi har en god tone.
  • Vi lægger vægt på at møde alle med varme og humor.
  • Vi sætter pris på mangfoldighed og giver plads til forskellighed.
  • Det er vigtigt, at mennesket bliver spejlet og respekteret for at kunne udvikle sig.

På basis af den tillid og tryghed der skabes i hverdagen er den ligeværdige og personlige samtale mulig.
Den er et godt udgangspunkt for udvikling.

Deltagerråd

Deltagerrådet består af en repræsentant fra hvert værksted, som er talsmands- og sikkerhedsrepræsentant for de andre elever på produktionsskolens værksteder.

Deltagerrådet mødes en gang om måneden og her har eleverne f.eks. mulighed for at komme med forslag til forbedringer på skolen. Det kan være i forhold til det fysiske, sociale eller faglige miljø.

Kontakt

Produktionsskolen Nordsjællands
Uddannelsescenter

Industrimarken 2 A
3300 Frederiksværk
Tlf: 47 72 43 00
Email: post@pnuc.dk

Her bor vi